Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (01/09/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (01/09/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l' acta número 15 de la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2022.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d' actuació

4. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte de l’Informe d’execució pressupostària del 2n trimestre del 2022

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Aprovació de la concessió del servei de bar al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ANE

4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per OLS

4.5 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MBN.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

5.1 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró any 2022

5.2 Proposta de resolució del Recurs de Reposició interposat pel senyor Manuel Angel Lizcano Amores contra les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i
definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.3 Actualització inventari béns, drets i obligacions Ajuntament de Mataró a 31/12/2022

5.4 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2022

5.5 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 489.011,96€.

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas