Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (10/11/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (10/11/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l' acta número 20 de la sessió ordinària del dia 27 d' octubre del 2022

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

3.1 Aprovació del Plec Administratiu i inici de l'expedient de contractació pel subministrament de fons documentals per les biblioteques de Mataró.

3.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars i inici de la contractació de les obres del projecte executiu dels nous vestidors, reforma de l’edifici existent al Camp Municipal de Futbol Vista Alegre – Molins i millores al Parc del Nord.

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte de l’Informe d’execució pressupostària del 3r trimestre del 2022.

4.2 Adquisició directa de cinc habitatges en exercici de dret de tanteig i retracte.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

4.3 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RJS.

4.4 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JGF.

4.5 Modificació Oferta d’Ocupació Pública exercicis 2020 i 2022.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la
morositat, corresponent al tercer trimestre de 2022.”

6. Precs i preguntes

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas