Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (15/09/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (15/09/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l' acta número 16 de la sessió ordinària del dia 1 de setembre del 2022.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Adminsitració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D' INGRESSOS

4.1 Interposició de recurs de cassació contra la sentència de 21 de juliol de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona (recurs abreujat núm. 151/2022-BR).

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Adjudicació del contracte del servei de manteniment d’instal·lacions de climatització dels edificis municipals.

4.3 Adjudicació del contracte del manteniment i millora de la calçada de la via pública, any 2022,

4.4 Adjudicació del servei de manteniment de l’ enllumenat públic de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA DE RECUROSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

4.5 Proposta de resolució del Recurs de Reposició interposat pels senyors SCNDSS I STC , contra la modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2022 i l’oferta d’ocupació pública d’estabilització 2022 de l’Ajuntament de Mataró. 

4.6 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per HCD.

5. Propostes al Ple

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas