Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (23/06/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (23/06/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l' acta número 12 de la sessió ordinària del dia 9 de juny de 2022.

 

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

 

3. Línies d' actuació

 

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar-se per assabentat sentència del Procediment abreujat 160/2021 -b - D.G.S. responsabilitat patrimonial

4.2 Donar-se per assabentat de la sentència del Procediment abreujat 337/2021-B - A. A. P. C.

responsabilitat patrimonial

4.3 Donar-se assabentat sentència del Procediment Ordinari 198/2020 - S.E.M. responsabilitat patrimonial

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.4 Aprovar les factures del Centre d’acollida d’abril i maig 2022, del proveïdor: Creu Roja per un import total de 54.539,22 euros

4.5 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD), dels mesos de març i abril 2022 del proveïdor: Accent Social per un import total de 313.795,56 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´ atenció social i menjador del Centre d´Acollida Municipal, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 749.459,78 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte

4.7 Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró

 

5. Propostes al Ple

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Aprovació de la modificació del pla anual normatiu 2022

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Liquidació definitiva del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del servei públic municipal "El Sorrall" a Nuscamps, SL, per la suspensió de l'execució del contracte a causa de la situació provocada per la COVID-19

 

6. Precs i preguntes

 

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas