Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (24/11/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (24/11/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l' acta número 20 de la sessió ordinària del dia 11 de novembre del 2022

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d’ actuació

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´àpats a domicili per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 155.740 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

4.2 Dació en pagament de dos béns immobles de titularitat de la societat municipal PUMSA

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació de la pròrroga i del pressupost de l’ aportació municipal del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2023

5.2 Aprovació de la liquidació provisional del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2022

5.3 Aprovació de la liquidació definitiva del servei urbà de transport Mataró Bus de l’ exercici 2021

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

5.4 Modificació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal (apartats 11.2.1 i 12.1).

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

5.5 Cessió de domini, a favor del Servei Català de la Salut, del bé immoble patrimonial de titularitat municipal, qualificat com a equipament sanitari i asistencial per la construcció del nou CAP Cirera-Molins

INTERVENCIÓ

5.6 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 475.007,94 €.

6. Precs i preguntes

 

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas