Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'administració general i bona governança. (26/05/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'administració general i bona governança. (26/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l' acta número 10 de la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2022


2. Donar compte dels decrets de l' Âmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró


3. Línies d' actuació

3.1 Autoliquidació de l’IIVTNU


4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

4.1 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per
JAM

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert, del servei de neteja de zones verdes i el manteniment exterior dels
equipaments, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 2.139.105,24
euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte (Exp. 2020/000031370)

4.3 Adjudicació del procediment de contractació del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils i
àrees de salut

4.4 Inici del procediment de contractació del manteniment i millora de la calçada de la via pública, any
2022

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.5 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD), compensació econòmica de maig 2021 a
febrer 2022 del proveïdor: Accent Social per un import total de 85.404,64 euros

4.6 Aprovar les factures de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de març i abril 2022, del
proveïdor: Electricitat Boquet SL per un import total de 63.776,37 euros

4.7 Aprovar les factura del Centre d’acollida de març i abril 2022, del proveïdor: Creu Roja per un import
total de 54.539,22 euros


5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Segona Addenda al Conveni entre l’ajuntament de Mataró i la Fundació Hospital Sant Jaume per la
concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la segona

 

6. Precs i preguntes

 

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas