Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (29/09/2022)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (29/09/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l' acta número 17 de la sessió ordinària del dia 1 de setembre del 2022.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Adminsitració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

4. Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Proposta per donar-se per assabentat de la Sentència dictada en el Procediment abreujat núm. 227/2020 responsabilitat patrimonial

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRATACIONS

4.2 Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntamentcde Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró

4.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA i Pumsa, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 329.244,02 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte

5. Propostes al Ple

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Pla Anual normatiu

INTERVENCIÓ

5.2 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 389.446,64 €.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.2 Aprovació inicial de la modificació pressupostària de l’exercici 2022

5.3 Desafectació, d’un bé de domini públic, situat a la ctra. De Cirera, amb una superfície de 500 m2, destinat a sistema d’equipament sanitari i assistencial, per tal de procedir a la cessió de domini a favor del Servei Català de la Salut pel Cap Cirera Molins.

6. Precs i preguntes

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas