Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (27/09/2022)

Escoltar

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (27/09/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter de la sessió: ordinari
Núm: 13

1. Aprovació de l’acta número 12 de la sessió ordinària del dia 30 d’agost de 2022.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 24 d’agost i el 20 de setembre de 2022.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

4.1 Informació relativa a l’aprovació de diferents subvencions per a l’execució de programes d’Ocu- pació.

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.2 Jornada de comerç local: models de gestió i competitivitat. Mataró, 26 d’octubre. Jornada organitzada per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró.

Oficina de Suport al Desenvolupament Urbà

4.3 Setmana de l’Economia Social i Solidària 2022.

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1. Donar-se per assabentat de la sentència del TSJ de Catalunya núm. 810/2022, de 8 de març de 2022, per la qual s’apel·lava la resolució desestimatòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, núm. 273/2019, de 12 de desembre de 2019, en relació a la llicència d’obres del C. Sant Josep, 19-21, cantonada amb la Muralla de Sant Llorenç.

5.2. Donar-se per assabentat de la sentència del TSJ de Catalunya núm. 1210, de 31 de març de 2022, per la qual s’apel·lava la resolució desestimatòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, núm. 76/2020, de 3 de juny de 2020, en relació a la llicència d’obres de la finca Can Corones.

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.3. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 2787 de 14.07.2022 del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el recurs d’apel·lació 297/2019, interposat contra Sentencia desestima- tòria del Jutjat en recurs ordinari 208/2016, de reclamació de desocupació de la finca situa en el sector El Sorrall i de reconeixement de ser indemnitzada per danys i perjudicis.

6. Propostes al Ple Municipal

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

6.1. Ratificació del Decret 8074/2022 de 26 de juliol, d’esmena de les bases reguladores i convoca- tòria d’ajuts pel projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, per a l’exercici 2022.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.2 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Centre Geriàtric av. Puig i Cadafalch.

7. Precs i Preguntes.

 

 

El secretari
Xavier Deumal i Domínguez