Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (28/06/2022)

Escoltar

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (28/06/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter de la sessió: ordinari
Núm: 10

 

1. Aprovació de les actes número 8 de la sessió especial del dia 17 de maig i la número 9 de la sessió
ordinària del dia 24 de maig de 2022.

2. Despatx Oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 18 de maig i el dia 20 de juny de 2022.

4. Línies d’actuació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.1 Consulta pública prèvia de l’avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació MPG-112 habitatges Dotacionals al carrer Muntanya.

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

5.2 Nou Branding de ciutat - Mataró Connecta.

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1 Donar-se per assabentats de la Sentència del TS que declara la inadmissio del recurs de cassació contra la sentencia del TSJC de 05.03.2021, que denega mesura cautelar de l’executivitat de l’acte Administratiu de 19/07/2019, de protecció de la legalitat ambiental de l’activitat de pista de padel del Tennis Mataró.

Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.1 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Centre Geriàtric av. Puig i Cadafalch.

6.2 Aprovació provisional del Pla especial PE-60 Ampliació per ús d’equipament sanitari assistencial Eas, Carretera de Cirera, 320.

6.3 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats d’expropiació (porció de 548 m2) de la parcel·la resultant II.5 del Projecte de Reparcel·lació del PMU el Rengle.

7. Precs i Preguntes.

 

 

El Secretari
Xavier Deumal Domínguez