Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (20/01/2022)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (20/01/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l'acta número 27 de la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró

3. Línies d' actuació

3.1 Anàlisi de la gestió de la crisi de la COVID-19 a l’Ajuntament de Mataró, segons estudi de l’Institut Cerdà

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de desembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 357.913,10 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Adjudicació contracte servei de monitoratge per al suport de l ́estudi d ́acord amb el Pla Educatiu d'Entorn.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA DE RECURSOSO HUMANS I ORGANITZACIÓ

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IJP .

4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ECV.

4.5 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per SRG.

4.6 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per HKB.

4.7 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MRFG.

4.8 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMM.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D' INGRESSOS

5.1 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.O.G. i C.L.G.C. (2021/000012447).

6. Precs i preguntes