Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (18/05/2022)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (18/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala d 'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària de 20 d´abril de 2022


2. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i
Convivència


3. Línies d´actuació
Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

3.1 Seguiment dels casos d´ocupació d'immobles. Dades i línies d´actuació.

3.2 Projecte pilot d´agents cívics nocturns.

Protecció Civil i Salut

3.3 Control de plagues. Serveis i campanya preventiva 2022.


4. Junta de Govern Local

Assessorament i Gestió

4.1 Imposar a K.D., per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les
següent sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar
d´assegurança de responsabilitat civil, 300,52 euros per la manca d´identificació del gos amb microxip i
300,52 euros per portar el gos en llocs públics sense morrió.


4.2 Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per M.R.C, en matèria de gossos potencialment
perillosos, en el sentit de revocar la sanció imposada per la infracció relativa a la manca d´identificació del
gos amb microxip per haver-se constatat el compliment d´aquesta obligació.


4.3 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 119/2022, de 5 d´abril, dictada pel
Jutjat Contenciós núm. 7 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 189-2020-F, contra el
Decret 904/2020, de 5 de febrer de 2020, en matèria de trànsit.


5. Temes sobrevinguts


6. Precs i preguntes