Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/10/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/10/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19-9-2022

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

- Servei de Secretaria General -

3. Donar-se per assabentat de la Sentència núm. 183/2022 de 30 de juny de 2022 dictada en pel procediment abreujat 227/2020-A interposat contra Decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per. A.I.H.G.

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

- Servei de Compres i Contractacions -

4. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró.

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA i Pumsa.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

- Equipaments Municipals -

6. Aprovació inicial del Projecte Executiu de la «construcció de nous vestidors, reforma de l’edifici existent al Camp de futbol de vista Alegre-Molins i millores al Parc del Nord» amb un pressupost d’execució per contracte de 2.442.000,00 € (21% IVA inclòs).

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei de Llicències d’Obres i Activitats-

7. Donar-se per assabentat de la sentència del TSJ de Catalunya núm. 810/2022, de 8 de març de 2022, per la qual s’apel·lava la resolució desestimatòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, núm. 273/2019, de 12 de desembre de 2019, en relació a la llicència d’obres del C. Sant Josep, 19-21, cantonada amb la Muralla de Sant Llorenç.

8. Donar-se per assabentat de la sentència del TSJ de Catalunya núm. 1210, de 31 de març de 2022, perla qual s’apel·lava la resolució desestimatòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, núm. 76/2020, de 3 de juny de 2020, en relació a la llicència d’obres de la finca Can Corones .

- Servei d’Urbanisme i Patrimoni -

9. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 2787 de 14.07.2022 del Tribunal Superior de Justícia,que desestima el recurs d’apel·lació 297/2019, interposat contra Sentencia desestimatòria del Jutjat en recurs ordinari 208/2016, de reclamació de desocupació de la finca situa en el sector El Sorrall i de reconeixement de ser indemnitzada per danys i perjudicis

Precs i Preguntes.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz