Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/03/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/03/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de febrer de 2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Adjudicació del contracte de replantada d'arbrat viari i zones verdes de Mataró.

4. Inici expedient de contractació del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils i àrees de salut.

5. Adjudicació de la contractació del servei d'atenció al públic i gestió de les activitats didàctiques i de difusió patrimonial i turística.

6. Adjudicació del procediment de contractació del subministrament de material informàtic i de telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró.

7. Adjudicació del servei de control integral de plagues urbanes ( GTM 2020/000039205).

8. Adjudicació acord marc per les obres de reparació menors, conservació i manteniment dels edificis municipals (GTM 2021/000025482).

-Servei de Gestió Econòmica-

9. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de gener 2022 dels proveïdors:Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 356.268,41 euros.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

10. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del PMU-05 Àmbit Illa 1a.-Torre Barceló.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Servei d’Educació-

11. Ratificació de la sol.licitud de cessió de l’IES Miquel Biada a la Generalitat.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

12. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MRP.

13. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MGG.


L’alcade,
David Bote Paz