Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/11/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/11/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17-10-2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Adquisició directa de dos habitatges en exercici de dret de tanteig i retracte i revocació parcial
de l’acord d’adquisició d’un habitatge.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI.

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei de Llicències d’obres i Activitats-

4. Donar-se per assabentat de la sentencia en recurs 124/19 del Jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona, confirmada en sentència del TSJC, referent a obres a l'edifici del passeig Callao, 7.

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

5. Aprovació inicial de la Modificació del Projecte de Reparcel·lació del PMU-011 “Iveco- Ren
fe/Farinera” de Mataró, referit a les parcel·les resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1.

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió-

6. Donar-se per assabentat del contingut de la sentència núm. 223/2022, de 8 de setembre de 2022, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu265-2021-F en matèria de trànsit.

7. Donar-se per assabentat del contingut de la sentència núm. 253/2022, de 22 de setembre de 2022,dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 349/2021-D en matèria de salut.

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Benestar Social

8. Aprovació del conveni de subvenció nominativa 2022 i 2023 amb la Fundació Privada El Maresme.

Servei de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania

9. Conveni 2022-2023 amb Creu Roja.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz