Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/12/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/12/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 28-11-2022

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Adjudicació del subministrament de hardware i software, i el seu manteniment, per a la implementació d’un sistema de gestió de videovigilància a la ciutat de Mataró.

4.
Adjudicació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i programari de control de trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró.

5.
Adjudicació subministrament combustible per a vehicles de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA i Pumsa.

6.
Adhesió de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions adjudicada pel Consorci Localret.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

7. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 187/2022 de 30 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 365/2020-V interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per la Sra. Y.A.D.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

8. Adquisició de dos habitatges en exercici de dret de tanteig i retracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Oficina Tècnica-

9. Modificació de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’exercici 2022.

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Oficina Tècnica-

10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JCF.

Precs i Preguntes

 


L’Alcalde,
David Bote Paz