Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/01/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/01/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 10-01-2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de desembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 357.913,10 euros.

-Servei de Compres i contractacions-

4. Adjudicació contracte servei de monitoratge per al suport de l’estudi d’acord amb el Pla Educatiu d’Entorn.

CIM QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Oficina de Gestió de Residus i impuls a l’economia circular-

5. Ratificar els decrets núm. 12061/2021 i núm. 240/2022, de regularització de la despesa de l ́anualitat 2021 relativa al tractament, transferència i gestió dels residus sòlids urbans que porta a terme el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

6. Acceptar els cànons per al tractament, transferència i gestió dels residus sòlids urbans que porta a terme el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l ́any 2022 i aprovar la despesa corresponent.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7. Declaració segona activitat privada presentada per IJP.

8. Declaració segona activitat privada presentada per ECV.

9. Declaració segona activitat privada presentada per SRG.

10.Declaració segona activitat privada presentada per HKB.

11.Declaració segona activitat privada presentada per MRFG.

12.Declaració segona activitat privada presentada per MMM.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz.