Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/07/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/07/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 11-07-2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Adquisició directa de 3 habitatges en exercici de dret de tanteig i retracte.

-Servei de Compres i Contractacions- (Prèvia declaració d’urgència)

4. Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i prescripcions tècniques
particulars del subministrament de hardware i sofware per a la implementació d’un sistema de
gestió de videovigilància a la ciutat de Mataro..

5. Aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control del trànsit i programari de control del trànsit a la ciutat de Mataró, així com el seu manteniment

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

6. Aprovació inicial Modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d Riera de Cirera Rocafonda

Precs i Preguntes