Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (07/07/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (07/07/2022)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de juliol de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de juliol de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 2 de juny de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.- 

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3.-        Aprovar el canvi de representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.-   

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 Servei de Gestió Econòmica                                

4.-        Aprovar la cessió de domini del bé immoble patrimonial de titularitat municipal, qualificat com a equipament sanitari i assistencial, a favor del Servei Català de la Salut per ampliació CAP Rocafonda.-

5.-        Desestimar el recurs de reposició expedient recuperació ofici béns domini públic municipal finca carrer Rocafonda núm. 30.-


Servei de Compres i Contractacions

6.-        Aprovació de l’encàrrec d´encomana de gestió per la redacció i execució d’instal·lacions fotovoltaiques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a l’empresa municipal Aigües de Mataró, SA.-

 7.-        Aprovar la liquidació definitiva del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del servei públic municipal "El Sorrall" a Nuscamps, SL, per la suspensió de l'execució del contracte a causa de la situació provocada per la COVID-19.-


Servei de Secretaria General

8.-        Aprovació de la modificació del Pla anual normatiu 2022.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 

9.-        Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Centre Geriàtric Av. Puig i Cadafalch.-

10.-      Aprovació provisional del Pla especial PE-60 Ampliació per ús d’equipament sanitari assistencial Eas, Carretera de Cirera, 320.-

11.-      Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats d’expropiació (porció de 548 m2) de la parcel·la resultant II.5 del Projecte de Reparcel·lació del PMU el Rengle.-

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Servei de Mobilitat  

 12.-      Aprovar l´adhesió de l´Ajuntament de Mataró a la Red de Ciudades por la Bicicleta.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

           

13.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per demanar la revocació de la medalla d’or a l’alcalde franquista Pedro Crespo i mostrar la solidaritat del consistori amb el mataroní Pablo Morales en el 50è aniversari de la seva detenció.-

14.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per posar en marxa plans específics de seguretat i convivència a les zones més afectades per l’incivisme i sorolls nocturns.-  

 

15.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per demanar un Pla municipal antiocupació que anticipi els problemes d'ocupació que es poden donar durant aquest estiu.-

 

PRECS I PREGUNTES

16.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la col·locació del bust de Josep García Oliver a la nova biblioteca de Mataró.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el projecte Lloguem! Yes We Rent.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per realitzar campanyes de conscienciació ciutadana que fomentin la neteja viària, la reducció de residus i l’eradicació de les actituds incíviques.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per actualitzar el Pla d’actuació sobre el VIH i la Sida a Mataró.-

 

20.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per dignificar i potenciar els reconeixements als èxits esportius dels equips i esportistes de Mataró.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a diversos punts de Mataró.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre expedients de tanques publicitàries que incompleixen l’Ordenança municipal reguladora de la Publicitat.-

23.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per millorar el manteniment dels lavabos públics de Mataró.-

24.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per aconseguir que Mataró sigui una ciutat caminable.-

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona