Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple ordinari municipal de desembre (14/12/2023)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple ordinari municipal de desembre (14/12/2023)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

AUDIÈNCIA PRÈVIA
 
En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 14 de desembre de 2023, a les 18.30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb els següents precs i/o preguntes a tractar:
 
1. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077198
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Francisco Carnota Minguez
Entitat que representa: -
 
Títol: Saturació dels serveis i dèficits del nostre sistema sanitari públic, malgrat que tothom coincideix en valorar la nostra Sanitat Pública com a un dels pilars més importants per garantir la qualitat de vida de les persones.
 
2. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077205
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Maria Carmen Carrión Abellán
Entitat que representa: -
 
Títol: Cal millorar la participació ciutadana com a mecanisme per millorar la salut de les persones.
 
3. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077210
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Maria Teresa Fernández Díaz
Entitat que representa: -
 
Títol: Cal que des de l’Ajuntament de Mataró, com a institució més propera a la ciutadania, s'articulin mecanismes per a dur a terme accions i propostes en comú per a millorar la nostra Sanitat Pública.
 
4. Pregunta dirigida a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-081748
Data presentació: 07/12/2023
Nom i cognoms: Mercè Bosch Pou
Entitat que representa: ADEPAC MIM
 
Títol: Situació del expedient per la concessió de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) al jaciment de Ca la Madrona.
 
 
David Bote Paz
Alcalde
 
13 de desembre de 2023