Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (26/01/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (26/01/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 26/01/2023 09:15
Núm.: 2
Lloc: Sala de reunions del Carreró.

1. Aprovació de l' acta número 1 de la sessió extraordinària del 9 de gener de 2023.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació.

4. Propostes a la Junta.

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de
Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró

4.2 Aprovació adjudicació del contracte del servei d´àpats a domicili

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

 

4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MOB.
4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RVO.

5. Propostes al Ple.

INTERVENCIÓ

5.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 316.173,50€.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D' INGRESSOS

5.2 Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
5.3 Aprovació de l’acord per tal de delegar i revocar funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar l’abast d’anteriors acords de delegació
5.4 Aprovació de la renúncia a la delegació de funcions d'inspecció i gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.5 Modificació de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2023

6. Precs i preguntes

La secretària La presidenta
Immaculada Pruna Ribas Anna Villarreal Pascual