Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (30/08/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (30/08/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
 
Caràcter sessió: ORDINARI
 
Data i hora: 30/08/2023 09:30
 
Núm.: 1
 
Lloc: Sala de reunions. El Carreró

1. Donar compte dels decrets de l'àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de futur.
 
2. Línies d'actuació
 
3. Propostes a la Junta
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
3.1 Informe execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l' exercici 2023.
 
3.2 Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte Expedient 20389/2022
 
3.3 Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte Expedient 23817/2023
 
3.4 Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte. Expedient 26186/2023
 
3.5 Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte Expedient 31142/2023
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA
3.6 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per E.M.A.
 
3.7 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per A.N.E
 
3.8 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per C.T.A
 
3.9 Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per A.T.R
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
 
COMPRES I CONTRACTACIONS
3.10 Inici de la contractació del servei d´intervenció socioeducativa, no residencial, destinat a infants i adolescents de 0 a 17 anys, en situació de risc social i a les seves famílies.
 
4. Propostes al Ple
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
4.1 Donar compte del decret d’alcaldia núm. 7474/2023 de 20 de juliol, de nomenament de representants municipals en diverses entitats públiques o privades
 
4.2 Proposta de Festes locals per a l’any 2024.
 
4.3 Ratificació del decret d’alcaldia núm. 7388/2023 de 18 de juliol, de nomenament de President de l’EPE Mataró Audiovisual
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
4.4 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2023
 
4.5 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2023
 
INTERVENCIÓ
4.6 Aprovació del reconeixament extrajudicial de crèdit d' obligacions del mes de juny per un import total de 108.326,63 €
 
4.7 Aprovació del reconeixament extrajudicial de crèdit d'obligacions del mes de juliol per import de 228.380,30 €
 
5. Precs i preguntes

La secretària