Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (22/11/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (22/11/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 22/11/2023 09:15
Núm: 8
Lloc: Sala de reunions

1. Aprovació de l' acta número 6 de la sessió ordinària del 25 d' octubre i l' acta número 7 de lasessió extraordinària del 6 de novembre.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia deMataró.

3. Línies d'actuació
3.1 Primer balanç del projecte 175è aniversari del tren Barcelona- Mataró

4. Propostes a la Junta
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
4.1 Adjudicació del servei d´ intervenció socioeducativa, no residencial, destinat a infants i adolescents de 0 a 17 anys, en situació de risc social i a les seves famílies.
4.2 Adjudicació de la contractació dels serveis d’auditoria en la realització de treballs de suport a la intervenció general per a la realització del control financer i activitats econòmica-financera de l’Ajuntament de Mataró.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
4.3 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs PA 343/2021 de responsabilitatpatrimonial instat a demanda del Sr. S.D.G.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
4.4 Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2023.
4.5 Mutació demanial d’una finca municipal a favor del Servei Català de la Salut per la construcció del
centre sociosanitari HAI

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA
4.6 Proposta modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022 i ampliació i modificació del’oferta d’ocupació pública de l’any 2023
4.7 Aprovació del II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Mataró 2023-2027.

5. Propostes al Ple
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
5.1 Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Local Mataró
Audiovisual per a l’any 2024.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.2 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra lamorositat, corresponent al tercer trimestre de 2023.”

6. Precs i preguntes