Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (25/10/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (25/10/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 25/10/2023 09:15
Núm: 6
Lloc: Sala de reunions. El Carreró
 
1. Aprovació de les actes número 4 de la sessió ordinària del dia 11 d' octubre i de la sessió extraordinària número 5 del dia 16 d' octubre de 2023.
 
2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró
 
3. Línies d' actuació
 
4. Proposta a la Junta de Govern
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA
4.1. Donar compte de la sentència núm. 197/2023, dictada en data 28 de juny de 2023 pel Jutjat Social 2 de Mataró.
4.2. Donar compte de la sentència núm. 2871/2023, dictada en data 04 de maig de 2023 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
4.3 Esmena comptable per l’adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte
4.4 Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte
 
5. Propostes al Ple
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA
5.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia número 6640, de 28 de juny, de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la senyora Núria Azahara Padilla Moldero i al senyor Antoni Estopà Garcia, amb efectes del dia 17 de juny de 2023 i del Decret d’Alcaldia número 8523, d’1 de setembre, de cessament del Sr. Antoni Estopà Garcia com a personal eventual, amb efectes del dia 31 d’agost de 2023.
5.2.Donar compte del Decret d’Alcaldia número 7830, de 28 de juliol de 2023, de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Alejandro Páez Jiménez, amb efectes del dia 1 d’agost de 2023.
5.3.Donar compte del Decret del Regidor Delegat de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur número 9369, de 29 de setembre de 2023, ratificat en idèntica data per Decret d’Alcaldia número 9435,de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la senyora Raquel López Hurtado, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2023
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
5.4 Donar compte del decret d’alcaldia núm. 10125/2023 de 20 d’octubre, de modificació en la delegació de competències a regidors
 
INTERVENCIÓ
5.5 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions del mes de setembre per import de 52.582,84 €
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.6 Desafectació d’un pis de l’antic edifici de mestres.
5.7 Aprovació inicial de la modificació pressupostària de l’exercici 2023
 
SERVEI D' INGRESSOS
5.8 Aprovació de les modificacions de les tarifes del servei d'autotaxi de Mataró 2024
5.9 Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret formulada per J.A.R.T., de la liquidació núm. 4868419, de quota 1.446,59 euros, de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 
6. Precs i preguntes