Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (26/09/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica (26/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA - Edifici de Vidre
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica
 
Caràcter sessió: ORDINARI
 
Data i hora: 26/09/2023 09:15
 
Lloc: Sala de Reunions de PUMSA - Edifici de Vidre
 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària número 1 del dia 29 d’agost de 2023
 
2. Despatx oficial.

Donar compte de l’ acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 21 de juliol de 2023 d’aprovar definitivament la Modificació puntual segona del Pla de Millora Urbana del sector Riera de Cirera, de Mataró,
 
Donar compte de l’ acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 20 de juny de 2023 d’aprovar definitivament de la Modificació del Pla General d'Ordenació MPG-110 per obtenció habitatge protecció oficial en sòl urbà consolidat, de Mataró, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent la seva executivitat i publicació al DOGC, fins la presentació d’un text refós
 
3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Ciutat Pròspera, Generació de Riquesa i Treball Digne i del subàmbit de Planificació Territorial.
 
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Planificació territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica entre el dia 20 de juliol de 2023 i el dia 15 de setembre de 2023.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç
4.1 - Projecte Retail Lab

Servei d’Ocupació i Empresa
4.2 - Resolucions en relació als programes del servei d’ocupació de Catalunya (SOC)
 
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
4.1 Paràmetres de condicions d’us de les activitats industrials i terciàries.(Polígons industrials)

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
5.1 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla Especial d’Equipaments Mataró Nord i de la fitxa 54 Centre d’ensenyament primari i secundari GEM
 
5.2 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla de Millora urbana PMU-02 El Rengle UE- 1.1, UE-1.2 i UE-1.3 de la Illa 1
 
6. Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
6.1 - Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació per ajust de les alineacions del sistema viari a l’ entorn de l’ escola GEM

7. Precs i Preguntes.
 

El secretari
Xavier Deumal i Domínguez