Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (18/09/2023)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (18/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Benvolgut/da  senyor/a,
 
Em plau convocar-los a la sessió extraordinària del consell d'administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 18 de setembre a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:
 
 1. Acceptació, nomenament i presa de possessió dels/les Srs/es. Consellers/es. Constitució del nou Consell d’Administració.
 
 1. Presentació de la documentació econòmica i jurídica de PUMSA, i informació relativa al funcionament intern de l’empresa.
 
 1. Proposta adopció acords per a la inscripció del cessament, per defunció, del Sr. Óscar García Dávila com a Gerent de PUMSA; proposta de revocació dels poders atorgats al seu favor.
 
 1. Proposta revocació dels poders atorgats a favor de la Sra. Anna Villarreal Pascual, en la seva condició de Presidenta de l’anterior Consell d’Administració.
 
 1. Proposta concessió de poders i facultats a favor de:
  1. ) Sr. Jordi Humet i Villà, en la seva condició d’apoderat.
  2. ) Sra. Nuria Moreno Romero, en la seva condició de Presidenta del Consell.
  3. ) Sr. Antoni Merino Orejón, en la seva condició d’apoderat.
 
 1. Proposta adopció acords en matèria de contractació adaptats al nou atorgament de poders i facultats.
 
 1. Proposta adjudicació del contracte de serveis de consultoria per al procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de Gerència de PUMSA.
 
 1. Nomenament de dos interventors d’acta.

 

A  l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,          

 

Presidenta del Consell d’Administració
Nuria Moreno Romero