Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'AMSA (30/03/2023)

Escoltar

Consell d'Administració d'AMSA (30/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Benvolgut/da,

Us convoco, per indicació del president, i en base al que ve establert en l’article 11 è dels Estatuts d’aquesta entitat,  a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous  30 de març de 2023 a les 19:00 hores, a la seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7  segons el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Donar compte, ratificar o esmenar, si s’escau, el redactat de les intervencions dels consellers de l’acta del 28/02/2023.
 2. Formulació dels comptes de l’exercici 2022.
 3. Distribució de resultats 2022.
 4. Proposta d’adjudicació de les obres de construcció del dipòsit d’acumulació d’aigua freda de la xarxa del TubVerd.
 5. Proposta d’homologació de l’Acord Marc pel subministrament de canonades i accessoris de foneria dúctil per a la xarxa d’abastament d’aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per AMSA.
 6. Proposta d’adjudicació del contracte de serveis de reparacions d’obra civil de la xarxa de clavegueram del municipi de Mataró.
 7. Proposta d’inici de licitació del contracte de IVECO
 8. Altres Informacions de presidència i de gerència sobre les activitats de la Societat.
 9. Estat embassaments
 10. Sobrevinguts
 11. Torn obert de paraules

 

El secretari,

Joan Buch Cerdà

 

Mataró, 24 de març de 2023