Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (04/04/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança (04/04/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
Caràcter sessió: EXTRAORDINARI
Data i hora: 04/04/2023 09:15
Núm.: 7
Lloc: Sala de reunions . EL Carreró

1. Aprovació de l' acta número 6 de la sessió ordinària del 23 de març de 2023

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Adquisició de la finca can Cruzate

5. Propostes al Ple.

SERVEI DE SECRETATIA

5.1 Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’EPE Mataró Audiovisual.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.2 Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’exercici 2023

5.3 Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i Mataró Audiovisual per al període 2023-2026.

5.4 Aportació de socis a Aigües de Mataró per import de 2.280.000 euros, mitjançant la cancel·lació delsaldo pendent del préstec que l’ajuntament va atorgar a la societat per acord de Ple del 7 d’abril de 2022.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

5.5 Reconeixement extrajudicial de crèdit operacions pendents al compte 413 de la liquidació exercici2022 per import de 74.185.09.-€

5.6 Reconeixement extrajudicial de crèdit mes de març per import de 390.609,01.-€

SERVEI D' INGRESSOS

5.7 Aprovació de les modificacions dels Preus públics d'Educació per al curs 2023-2024.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.8 Segona modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2023.

5.9 Primera modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2023.

5.10 Donar compte del decret que estableix el Model Integral i Divers (mID) Mataró com a marcestratègic de transformació organitzativa de l’Ajuntament de Mataró 2030

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas