Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/03/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 13 de març de 2023, a les 13:30 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc 27-02-2023.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

  1. Donar compliment a la sentència dictada en el PO 293/2020, interposat per I.J.M., en responsabilitat patrimonial.

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

  1. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MTBS.

Precs i Preguntes.

L’Alcalde,

David Bote Paz