Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (31/01/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (31/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 31/01/2024 09:00
Núm.: 3
Lloc: Sala de reunions. El Carreró
 
1. Aprovació de l' acta número 2 de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 2024.
 
2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.
 
3. Línies d'actuació
3.1 Avantprojecte de decret de l’aprovació de les normes de funcionament del canal intern d’informació.
 
4. Propostes a la Junta
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
4.1 Selecció de candidats en la contractació de la concessió del servei de bar del poliesportiu del carrer d'Euskadi.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
OFICINA TÈCNICA
4.2 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per
SMC.
4.3 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EBM
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI D' INGRESSOS
4.4. Donar-se per assabentada de la sentència de data 17 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu formulat per E.B.P. contra la liquidació núm. 5260558, de quota 7.379,70 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
4.5 Donar-se per assabentada de la sentència de data 27 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 09 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu formulat per J.R.P. contra el decret municipal núm. 2439, de 4 de març de 2022.
4.6 Donar compliment a la sentència de data 16 de novembre de 2023 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 05 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 264/2022-B, interposat per J.C.G. contra el decret municipal núm. 2863, de 16 de març de 2022, de desestimació del recurs de reposició formulat contra la liquidació núm. 5333236, de quota 8.321,81 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 
5. Propostes al Ple
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
5.1 Aprovació modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals
5.2 Donar compte del decret d'alcaldia 431/2024 de 16 de gener, de modificació de delegació de competències a regidors delegats.
 
6. Precs i preguntes
 
 
La secretària
Immaculada Pruna Ribas