Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (08/05/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (08/05/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 08/05/2024 09:30
Núm.: 10
Lloc: Sala de reunions

1. Aprovació de l' acta número 9 de la sessió ordinària del dia 24 d' abril de 2024.

2. Donar compte dels derets signats de l'Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.

3. Línies d' actuació

3.1 Tramitació per l’aprovació del Protocol de Violència Ocupacional”
3.2 Projecte Re-natura. Previsió d’actuacions i participació

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2024
4.2 Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte

SECRETARIA GENERAL
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.3 Adjudicació del Servei de control d'accés i suport a l'organització

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.4 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per TCM
4.5 Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CMV

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2024

6. Precs i preguntes
La secretària
Immaculada Pruna Ribas