Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (14/02/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (14/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur
Caràcter sessió: ORDINARI
Data i hora: 14/02/2024 09:30
Núm.: 4
Lloc: Sala de reunions. EL Carreró

1. Aprovació de l' acta número 3 de la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2024.

2. Donar compte dels decrets signats de l' Àmbit de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur.

3. Línies d'actuació
3.1 Proposta seguiment Agenda Urbana

4. Propostes a la Junta de Govern
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
4.1 Iniciar expedient contractació del servei postal ordinari de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA , Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró.
4.2 Autorització de la cessió dels drets i obligacions derivats del contracte del subministrament de forns documentals per les Biblioteques de Mataró.

5. Propostes al Ple
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
5.1 Donar compte de l' informe d' avaluació de l' exercici 2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2023.
5.2 Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026.
5.3 Esmena superfície finca cedida al Servei Català de la Salut pel nou CAP Cirera-Molins.
5.4.Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2023.

SERVEI D' INTERVENCIÓ
5.5 Donar compte dels següents Informes de la Sindicatura de Comptes:
Informe 25/2023: Tramesa de la informació relativa a l'exercici del Control Intern de les Corporacions Locals. Exercici 2019-2021.
Informe 29/2023: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 2021.
Informe 36/2023: Seguiment de les recomanacions dels Informes del Compte General de les Corporacions Locals. Exercicis 2004-2021.
 
6. Precs i preguntes

La secretària
Immaculada Pruna Ribas