Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (17/01/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur (17/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions del Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM d'Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur

Caràcter sessió: ORDINARI

Data i hora: 17/01/2024 09:30

Núm.: 2

Lloc: Sala de reunions. El Carreró

 

1. Aprovació de l' acta número 1 de la sessió ordinària del dia 3 de gener de 2024.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

3.1 Donar compte del decret núm. 287, de 12 de gener de 2024, d'avantprojecte de modificació de l'Ordenança fiscal de l'IIVTNU

4. Propostes a la Junta de Govern.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

4.1 Aprovar les factures dels expedients que es relacionen a la LLISTA GEMA 12023005126 per import de 85.498,35.-euros mitjançant el Reconeixement extrajudicial de crèdits.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS SERVEI D' INGRESSOS

5.1 Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances de les Prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari de l’aigua, del servei de clavegueram i dels serveis, treballs i subministrament complementaris a la venda de l’aigua.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

OFICINA TÈCNICA

5.2 Proposta d’aplicació del conveni de personal laboral de l’ajuntament de Mataró al personal subrogat de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro i al personal subrogat de l’empresa Ilunion CEE Contact Center, S.A.

SERVEI D' INTERVENCIÓ

5.3 Aprovar les factures dels expedients que es relacionen a la LLISTA GEMA 12023004704 per import de 70.830,21.-euros mitjançant el Reconeixement extrajudicial de crèdits.

6. Precs i preguntes

 

La secretària

Immaculada Pruna Ribas