Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (21/03/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (21/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala d'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE SEGURETAT
Caràcter sessió: ORDINARI
Data: 21 de març de 2024
Hora: 09:15 h.
Lloc: Sala d'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
 
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de febrer de 2024
 
2. Donar compte dels decrets signats.
 
3. Línies d'actuació
 
Àrea de Seguretat Pública
3.1 Nou organigrama de l'Àrea de Seguretat Pública.
 
Protecció Civil
3.2 Contractació del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró.
 
Salut Pública i Control Ambiental
3.3 Programa de control de plagues.
 
Oficina de Civisme i Convivència
3.4 Seguiment campanyes del programa d'agents cívics.
 
4. Junta de Govern Local
 
Assessorament i gestió.
4.1 Imposar a A.J.D, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 € per posseir tres gossos sense llicència municipal, 3.001,00 € per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil, 390,67 € per dur els gossos sense estar identificats amb microxip i 390,67 € per portar-los sense morrió a la via pública.
 
4.2 Imposar a B.G, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 € per posseir un gos sense llicència municipal, 3.001,00 €, per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil i 300,52 € per portar-lo deslligat la via pública.
 
4.3 Finalitzar el procediment incoat a L.A.C, en matèria de gossos potencialment perillosos, amb una sanció de 1.442,44 € per posseir un gos sense llicència municipal i de 180,31 € per portar-lo sense morrió a la via pública, per reconeixement de la responsabilitat, desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i pagament voluntari.
 
4.4 Imposar a A.G.G, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 € per posseir un gos sense llicència municipal i una sanció accessòria de comís definitiu del gos.
 
5. Temes sobrevinguts.
 
6. Precs i preguntes.