Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (25/01/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (25/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala d'actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE SEGURETAT
Caràcter sessió: ORDINARI
Data: 25 de gener de 2024
Hora: 09:15 h.
Lloc: Sala d´actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 21 de desembre de 2023.
 
2. Donar compte dels decrets signats.
 
3. Línies d'actuació
Policia Local
3.1 Balanç del Dispositiu de Seguretat de Nadal.
3.2 Projecte d'Oficina d'Atenció i Intervenció en Ocupacions.
Convivència i Civisme
3.3 Balanç 2023 del Servei d'Agents Cívics Nocturns.
3.4 Balanç 2023 del Servei de Mediació Ciutadana.
 
4. Junta de Govern Local
Assessorament i gestió.
4.1 Imposar a E.M.D, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència municipal i 3.001,00 € per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil.
4.2 Imposar a M.G.G, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següent sancions: 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència municipal i 3.001,00 € per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil.
4.3 Imposar a S.T.V, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència municipal i 3.001,00 € per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
4.4 Imposar a R.R.F, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següent 2.406,06 € per posseir el gos sense llicència municipal i 3.001,00 € per no disposar d'assegurança de responsabilitat civil.
4.5 Desestimar el recurs de reposició presentat per A.M.C, contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 12 de desembre de 2023, per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos per posseir un gos considerat potencialment perillós sense la preceptiva llicència municipal pertinent.
 
5. Temes sobrevinguts
 
6. Precs i preguntes