Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (25/04/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Seguretat (25/04/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala d´actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM DE SEGURETAT
Caràcter sessió: ORDINARI
Data: 25 d´abril de 2024

Hora
: 09:15 h.

Lloc: Sala d´actes de la Policia Local (Pl. Granollers, núm. 11)

Ordre del dia:

1. Aprovació de l´acta de la sessió de 21 de març de 2024.

2. Donar compte dels decrets signats.

3. Línies d´actuació

Policia Local

3.1 Dia de la Policia Local. Reconeixements i condecoracions.

Protecció Civil

3.2 Seguiment de l´emergència per sequera.

Oficina de Convivència, Civisme i Benestar Animal

3.3 Control de defecacions de gossos a través de l´ADN.

4. Junta de Govern Local

Policia Local

4.1 Concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera i segona categoria.

Assessorament, Gestió i Disciplina


4.2 Imposar a A.S.G, per la comissió d´una infracció en matèria de gossos potencialment perillosos, la següent sanció: 3.001,00 € per dur el gos deslligat i sense morrió a la via pública.

4.3 Finalitzar el procediment incoat a R.P.S, en matèria de gossos potencialment perillosos, amb una sanció de 180,31 € per portar-lo sense morrió a la via pública, per reconeixement de la responsabilitat,
desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i pagament voluntari.

4.4 Finalitzar el procediment incoat a JL.L.R, en matèria de gossos potencialment perillosos, amb una sanció de 180,31 € per portar-lo sense morrió a la via pública, per reconeixement de la responsabilitat,
desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i pagament voluntari.

4.5 Imposar a M.EA, per la comissió d´una infracció en matèria de gossos potencialment perillosos, la següent sanció: 1.923,25 € per posseir un gos sense llicència municipal (reducció del 20% per
reconeixement de la responsabilitat i desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa).

4.6 Imposar a J.G.M, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les següents sancions: 2.406,06 €, per posseir un gos sense llicència municipal i 3.001,00 € per no
disposar d´assegurança de responsabilitat civil.

4.7 Donar compliment de la Sentència núm. 76/2024, de 12 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 182/2022-A, interposat
contra el Decret 757, de 27 de gener de 2022, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i Seguretat Pública.

5. Temes sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.