Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Administració AMSA (21/03/2024)

Escoltar

Consell Administració AMSA (21/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7
Organisme

Ordre del dia

Us convoco, per indicació del president, i en base al que ve establert en l’article 11 è dels Estatuts d’aquesta entitat, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous 21 de març de 2024 a les 18:30 hores, a la seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7 segons el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Donar compte, ratificar o esmenar, si s’escau, el redactat de les intervencions dels consellers de l’acta del 08/02/2024.
 
2. Proposta d’aprovació de la retribució variable a Gerència per objectius:
a) Anàlisi dels objectius assolits per les accions portades a terme per Gerència, en el període de l’exercici 2023 i de la quantitat a percebre vinculada a la retribució variable de l’esmentat exercici.
b) Aprovació dels objectius a assolir per Gerència, en el període comprès entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2024.
 
3. Formulació dels comptes de l’exercici 2023.
 
4. Distribució de resultats 2023.
 
5. Proposta d’aprovació d’oferta d’un préstec per un import de 2.200.000€.
 
6. Proposta d’inici de la licitació de les obres de clavegueram del Camí Ral de Mataró.
 
7. Altres Informacions de presidència i de gerència sobre les activitats de la Societat.
a) Sequera
 
8. Sobrevinguts
 
9. Torn obert de paraules
 
 
El secretari,
Joan Buch Cerdà