Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (19/02/2024)

Escoltar

Consell d'administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (19/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
PUMSA: Carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme

Ordre del dia

Benvolgut/da  senyor/a,
 
Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 19 de febrer  a les 18.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10, de Mataró, i amb el següent Ordre del Dia:
 
1.Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració del dia 20 de desembre de 2023.
 
2. Proposta de nomenament de Gerent de PUMSA i atorgament de poders al seu favor.
 
3. En relació a les obres d’urbanització del PU del PMU-05d “ÀMBIT ILLA Ia. RONDA BARCELÓ”, es proposa:
  1. Acordar la no adjudicació de la licitació relativa al contracte d’obres del referit PU.
  2. Acordar l’inici dels tràmits pertinents per deixar sense efecte els contractes adjudicats dels serveis tècnics accessoris a les obres d’urbanització que es proposa no adjudicar; i delegació de competències per a la seva formalització.
 
4. Donar compte del procediment judicial relatiu a la parcel·la VI del PR del PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”.
 
5. Proposta de ratificació de la contractació dels serveis jurídics de defensa jurisdiccional.
 
6. Proposta d’adjudicació dels treballs d’obra mecànica de xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit del PU del PMU-11 “IVECO-RENFE/FARINERA”.
 
7. Proposta de pròrroga del contracte de serveis de neteja adjudicat per l’Ajuntament de Mataró. Proposta de modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 28 de febrer de 2022, pel que s’aprovaren les condicions del reallotjament d’un afectat pel desenvolupament urbanístic del PR del PMU-11 “IVECO-RENFE-FARINERA”.
 
8. Proposta de modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 9 d’octubre de 2023 en relació a l’adhesió a l’acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM pel subministrament, instal·lació, manteniment i gestió dels punts de recàrrega per vehicles elèctrics (EXPD 2021.03) en els aparcaments de rotació i residents de PUMSA.
 
9. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 
10. Informació relativa a altres temes d’interès.
 
11. Proposta de nomenament de dos interventors d’acta.
 
12. Sobrevinguts.
 
13. Precs i preguntes.
 
A l’espera de la seva assistència i participació, el/la saludo cordialment,
 
Nuria Moreno Romero
Presidenta del Consell d'Administració