Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (24/01/2023)

Escoltar

Comissió Informativa de Reactivació econòmica i Creació d'ocupació i Desenvolupament del territori (24/01/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI
Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 1
Data i hora: 24/01/2023 - 09:15 hores.
Lloc: Sala de Reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
1. Aprovació de l’acta número 16 de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2022.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 14 de desembre de 2022 i el 17 de gener de 2023.

4. Línies d’actuació

Direcció de Promoció Econòmica
Servei d’Ocupació i Empresa

 

4.1 Atorgament del Programa Primera Experiència Professional en les administracions públiques del SOC.
4.2 Atorgament del programa Treball i Formació, línia Dona, del SOC.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de llicències d’Obres i Activitats

4.3 Informació sobre nova licitació dels serveis de temporada de platja per la renuncia de 4 guinguetes: 2 al Callao i 2 al Varador.

5. Propostes a la Junta de Govern

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.1 Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que resol l’acabament per pèrdua sobrevinguda del recurs 383/2017, contra el decret de 18.05.2017 de
desestimació de recurs de reposició contra l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets objecte d’ocupació directa per l’execució dels Projectes d’urbanització sector El Sorrall fase 1 i fase 2.

6. Propostes al Ple Municipal

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de llicències d’Obres i Activitats
6.1. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió demanial mòdul del restaurant al passeig marítim (Lasal).

7. Precs i Preguntes.
El secretari
Xavier Deumal i Domínguez