Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 10/7/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 10/7/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4305/2000 de 6 de juliol

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia de la Comissió de Govern de 10 de juliol de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de juliol de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació de les obres compreses en el projecte bàsic de reforma de l'escola pública Anxaneta (c/Sant Pere, 20).

4 Adjudicació de les obres de construcció d'un centre cívic als Molins, fase d'acabats interiors i urbanització de la part exterior nord de l'edifici.

5 Adjudicació de les obres compreses en el projecte de renovació de paviments de calçada.

6 Adjudicació la realització d'una campanya de civisme durant l'any 2000.

7 Adjudicació subministrament camió grua per al Servei de Manteniment.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del Pla Parcial de Can Quirze.

-Servei d'Obres-

9 Aprovació de l€Acta de recepció de les obres de reurbanització de la plaça Andalusia Fase 1ª

-Servei de Manteniment-

10 Aprovació inicial del Projecte de renovació de voreres.

CMI DE LA VIA PÚBLICA

11 Donar compte de l'Auto del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Mataró pel qual s'arxiven definitivament les actuacions en instrucció de la querella formulada contra l'agent 173 per un pressumpte delicte de detenció il.legal.

12 Aprovar l'acta de recepció de les obres de reordenació de la circulació a l'Avinguda Puig i Cadafalch, President Tarradellas, Maragall, Salessians, Rosselló i Mallorca.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe