Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 21 de gener de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 21 de gener de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 21 de gener, a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s·escau, de les actes de les sessions dels dies 12 de gener de 1999, 7 de gener de 1999, i 17 de juliol de 1998.

2. Despatx oficial

3. Propostes a la Comissió de Govern
-COMPRES I CONTRACTACIONS-
3.1. Aprovació de la revisió de preus del contracte de l'assegurança de vehicles de propietat municipal.

3.2. Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment de fotocopiadores, faxs i màquines d'escriure CANON.

3.3. Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment fotocopiadores GESTENER.

3.4. Autorització i disposició de crèdit per finançament del contracte de manteniment de fotocopiadores KODAK.

3.5. Devolució de fiança a l'empresa ÁMBIT I PREVENCIÓ d'import 79.223.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs de disseny , elaboració i desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències en centres d'ensenyament secundari de Mataró.

3.6. Devolució de la fiança a l'empresa SAINCO TRAFICO, SA d'import 144.653.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs de regulació semafòrica de les cruïlles 4 i 5 i la nova regulació semafòrica de la cruïlla de la Plaça Santa Anna amb la Muralla de Sant Llorenç.

3.7. Devolució de la fiança a l'empresa EUREKA GRUPO HBA, SL d'import 196.000.- PTA, adjudicatària del contracte de construcció estand.

3.8. Devolució de fiança a l'empresa SERCAL d'import 303.000.- PTA i 40.000.- PTA adjudicatària del contracte dels treballs de serralleria durant l'any 1997.

3.9. Devolució de fiança a l'industrial JOSEP Mº PI BOQUET d'import 71.902.- PTA adjudicatari del contracte de la reforma de l'enllumenat públic de la Rda. Bellavista entre els carrers Vallès i Av. Puig i Cadafalch.

3.10. Devolució de fiança a l'empresa CULTIVOS Y JARDINERIA SANTIN, SL d'import 131.777.- PTA, adjudicatària del contracte de treballs d'enjardinament de la plaça i talussos de la Plaça de les Tereses.

3.11. Devolució de fiança a l'empresa ELECTRICITAT BOQUET d'import 243.941.- PTA, adjudicatària del contracte d'ampliació de l'enllumenat públic de la Rd. President Tarradellas.

3.12. Devolució de fiança a l'empresa GARCIA CANO E HIJOS, SA d'import 67.394.- PTA adjudicatària del contracte de les obres d'accés de vianants a la plaça de les Tereses, entre els carrers Montserrat i Deu de Gener.

3.13. Devolució de fiança als tècnics SR. ISIDRE MOLSOSA i SR. JAN VALLS, per import ambdós de 62.271.- PTA, adjudicataris del contracte de la direcció de les obres de construcció de la 5a barra de nínxols del cementiri municipal de les Valls

3.14. Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 58.605.- PTA adjudicatària del contracte de les obres de formació de les cales als carrers Sant Bonaventura, el Rierot, Jordi Joan i Camí Ral.

3.15. Devolució de fiança a l'empresa ATICS, SL d'import 159.616.- PTA adjudicatària del contracte de treballs arqueològics a la Riera

3.16. Devolució de fiança a l'empresa CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA d'import 228.588.- PTA, adjudicatària del contracte del subministrament de vestuari de treball durant l'any 1997.

3.17.- Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 112.716.- PTA, adjudicatària del contracte de les obres complementàries espai part oest del c. Sant Josep de Calassanç.

3.18. Devolució de fiança a l'empresa STACHYS d'import 1.591.450.- PTA adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització del Pla Mediterrani.

3.19. Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 67.680.- PTA, adjudicatària del contracte dels treballs del pati del colÙlegi Tomàs Viñas.

3.20. Devolució de fiança a l'empresa ACISA d'import 412.001.- PTA adjudicatària del contracte de la regulació semafòrica de la cruïlla Josep Calvet i Via Sergia.

3.21. Devolució de fiança a l'empresa TALLERES CAÑELLAS d'import 169.786.- PTA adjudicatària del contracte de les obres d'ampliació del camp de futbol de Vista Alegre-Molins.

3.22. Devolució de fiança a l'empresa ÁRIDS, SA d'import 103.770.- PTA adjudicatària del contracte de la construcció de l'escollera a la Riera de Sant Simó.

3.23. Devolució de fiança a l'empresa LLUÍS RIERA, SA d'import 181.339.- PTA, adjudicatària del contracte de les obres d'ordenació de les xarxes elèctriques del c. Palmerola i enllaços amb plaça de Cuba i c. Sant Joaquim.

3.24. Devolució de fiança a l'empresa COPCISA d'import 1.439.047.- PTA adjudicatària del contracte d'obres de construcció del clavagueram del carrer Lepant.

3.25. Devolució de fiança a l'empresa CORVIAM, SA d'import 3.630.039.- PTA adjudicatària del contracte de construcció de la biblioteca Pompeu Fabra.

3.26. Devolució de fiança a l'empresa COPCISA d'imports 1.679.772.- PTA i 335.947.- PTA adjudicatària del contracte de les ores de reurbanització de la Plaça de Cuba.

3.27. Devolució de fiança a l'empresa OBRAS Y CARPINTERIA MORENO, SL d'import 320.409.- PTA adjudicatària del contracte dels treballs del trasllat de l'arxiu historials clínics de Can Marfa.

3.28. Devolució fiança a l'empresa EXCOVER d'imports 1.178.701.- PTA, 70.724.- PTA i 272.521.- PTA respectivament, adjudicatària de les obres de construcció del clavegueram de la Riera, entre c. Argentona i plaça Espanya


4 Precs i preguntes

Mataró, 18 de gener de 1999

LA SECRETÁRIA