Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 23 /09/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 23 /09/2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5766/2002 de 19 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 23 de setembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de setembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del servei de neteja de solars municipals de Mataró.

4 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'endegament de la riera de Sant Simó, en el tram situat aigües avall de les vies de RENFE, a Mataró.

5 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reconstrucció de marges i d'estabilització de la llera de la riera de Mata en un tram aigües amunt de la ctra. N-II, a Mataró.

6 Adjudicació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del pla director de la mobilitat urbana de la ciutat de Mataró.

7 Adjudicació de les obres de reurbanització de la calçada de l'av. Gatassa, entre la pl. Alcalde Serra Xifra i el pg. Ramon Berenguer III, a Mataró.

8 Adjudicació del subministrament de material reglamentari per la Policia Local.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor