Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 26/6/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 26/6/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 3964/2000 de 22 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 26 de juny de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de juny de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 13 de juny de 2000.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovar els plecs i convocar licitació per al concurs de subministrament de hardware durant l'any 2000.

4 Prorrogar el contracte de tramesa de notificacions per al segon semestre de 2000.

5 Adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el subministrament i instal.lació d'equipaments de localització, via GPS, a vuit motocicletes de la Policia Local, dos vehicles patrulla amb ordinador a bord i un lloc d'operador del sistema.

6 Adjudicació contracte obres de construcció de la 7ª barra de nínxols del cementiri municipal "Les Valls".

-Servei de Recursos Humans-

7 Aprovació Bases de selecció pel sistema de concurs de mèrits per cobrir possibles vacants o substitucions de peons mitjançant contractacions laborals temporals.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

8 Aprovació de l'Acta de recepció parcial de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 2A. Recinte Firal.

9 Aprovació de l'Acta de recepció parcial de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 3A.

10 Aprovació de l'Acta de recepció parcial de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 3B.

11 Adherir-se a la convocatòria d'ajuts per al 2000 promoguda per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de deixalleries de residus municipals.

-Servei de Manteniment-

12 Aprovació pla de seguretat i salut presentat per Josep Mª Pi i Boquet, adjudicatari de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "U" Ronda Prim.

13 Aprovació pla de seguretat i salut presentat per Josep Mª Pi i Boquet, adjudicatari de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ME-MF" al barri de Cerdanyola.

14 Aprovació pla de seguretat i salut presentat per Metareg Ibèrica, S.A., adjudicatari de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "I" Josep Monserrat i altres.

15 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'adequació per a us administratiu de les instal.lacions del laboratori al recinte de l'antic Escorxador de Mataró.


CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies-

16 Ampliació de la dotació de la convocatòria 4/00 d'activitats Casals d'Estiu.


Precs i Preguntes


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA Acctal.,
Ma Lluïsa Guañabens Casarramona
En dono fe