Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 28 de maig de 2001

Escoltar

Comissió de Govern 28 de maig de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 3520/2001 de 24 de maig

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 28 de maig de 2001.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de maig de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 14 de maig de 2001.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Recursos Humans-

3 Ratificar el decret de modificació de les Bases de selecció per la provisió de tres llocs d'especialista d'atenció al ciutadà.


SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei d'Ingressos-

4 Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu interposat per Comercial Isaac,S.A.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives pel concurs de les obres reforma enllumenat quadre AT i convocar licitació.

6 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives pel concurs, per procediment d'urgència, de la renovació de calçades carrers Carlemany, Lluís el Pietós, del Mar, Ronda Prim i Joan Larrea i convocar licitació.

7 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives del concurs per al subministrament de l'equipament de la cuina de l'escola Anxaneta i convocar licitació.

8 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives pel concurs del Projecte Laia (aplicatiu per a la gestió de l'ocupació de la via pública) i convocar licitació.

9 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives del concurs per la instalÙlació de la climatització a l'edifici del Carreró i convocar licitació.

10 Aprovació dels plecs de condicions econòmiques i administratives, per procediment negociat sense publicitat, pel subministrament de material informàtic i solÙlicitar 3 ofertes als proveïdors homologats pel catàleg de la Generalitat.

11 Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de salvament i socorrisme a les platges municipals de la ciutat a CREU ROJA.

12 Adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de neteja viària i recollida domiciliaria de brosses i assimilables i transport dels residus al centre de valorització a FCC, SA.

13 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament d'arbres.

14 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament d'àrids.

15 Rectificació de la proposta aprovada en la Comissió Municipal de Govern de data 14/5/2001, de les obres del viver d'empreses del c/Herrera, pel que fa a la partida pressupostària.

16 Adjudicació del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local.

17 Adjudicació de les obres del projecte complementari al projecte de reurbanització de la Plaça Tomàs y Valiente.

18 Adjudicació de les obres de reforma de l'enllumenat públic de la Carretera de Mata (Carrers Poeta Punsola, Gibraltar, Josep Faneca i trams de Santiago Rusiñol i Ronda Rafael Estrany) (quadre OJ).

19 Adjudicació del subministrament de vestuari de treball durant els anys 2001 i 2002.

20 Adjudicació del subministrament de recanvis de maquinària de jardineria durant els anys 2001 i 2002.

21 Adjudicació de les obres de construcció vestidor camp de fútbol del Pla d'En Boet.

22 Adjudicació del subministrament de recanvis de reg i eines de jardineria durant els anys 2001 i 2002.

23 Adjudicació del servei de manteniment de les zones verdes de la Via Europa, Plaça Itàlia, El Rengle, Can Soleret, zones verdes del Sector 9 i parc Roques Albes.

24 Adjudicació dels treballs de manteniment de les instal.lacions semafòriques durant l'any 2001.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

25 Aprovació l'Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central Fases 2 A, Recinte Firal.

26 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'urbanització del carrer Puigmal i Plaça Canigó.

-Servei d'Urbanisme-

27 Donar compliment a la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia sobre l'expropiació de la finca de Jaume Sabe Cucurell per a la perllongació de l'Avinguda Lluís Companys / accés al port.

28 Execució Sentència 1368/2000 TSJC sobre l'expropiació de la finca 208 del Camí Ral.

-Servei de Llicències-

29 Ordre de retirada a Jorge Vazquez Moreno, del cobert en planta terrat al c. Països Baixos, 22, 3er 1a .

30 Ordre de retirada a Antonio Gallego Vidal, del cobert en planta terrat al c. Mossen Jacint Verdaguer, 11, 6è 2n.


-Servei de Manteniment-

31 Aprovació inicial del Projecte de Reforma de l'enllumenat públic del quadre "MJ", que compren els carrers Av. Gatassa, Pg. Ramon Berenguer IV, Marathon, Pge. Baldomer Vila, Indústria, Vitòria, Nàpols, Mallorca, Sicília, Provença, St. Joan Bosco, Av. Puig i Cadafalch i Pl. Isla Cristina. Import: 28.791.735.- PTA.

32 Aprovació inicial del Projecte de Reforma de l'enllumenat públic del quadre "BC", que compren els carrers. Av. Maresme, Toló, Floridablanca, Josep Castells, Colon, Confraria Sant Elm, Plaça del Gas i Plaça Jordi Capell. Import: 19.962.958.- PTA.


Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe