Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 9/10/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 9/10/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 5817/2000 de 5 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dia 9 d'octubre de 2000.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 d'octubre de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

3 Aprovació del protocol d'adhesió al programa "Anem al Teatre" de la Diputació de Barcelona.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe