Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 18/2/99

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 18/2/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 18 de febrer, a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s·escau, de l·acta de les sessió del dia 4 de febrer de 1999.

2. Despatx oficial

3. Propostes al Ple
-COMPRES I CONTRACTACIONS-
3.1.- Autorització cessió drets i obligacions contracte servei conservació i manteniment enllumenat públic ciutat.

3.2.- Aprovació plecs condicions tècniques i economico-administratives particulars i convocatòria de licitació del servei recollida selectiva (vidre, paper, cartró i envasos lleugers) període anys 1999-2003.

3.3.- Adjudicació complementària a l'empresa FCC, SA, per la neteja de platges per idèntic període al de la concessió de neteja viària i recollida domiciliaria de brosses, per un pressupost per a l'any 1999 de 13.400.815.- PTA.

4.- Assumptes de la Comissió de Govern.
-COMPRES I CONTRACTACIONS-

4.1.- Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació pel subministrament de mobiliari pel Casal d·Avis del Parc Central.

4.2.- Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació treballs disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i manteniment d'un estand per l'Ajuntament de Mataró en el Parc Central durant la celebració de la fira (20 al 24 de maig).

4.3.- Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria licitació obres regularització semafòrica cruïlla carrers Puig i Pidemunt, Sant Cugat i Av. President Companys.

4.4.- Devolució de fiances d'imports 8.812.882.- PTA i 1.547.717.- PTA a l'empresa SELSA per l'adjudicació del contracte i posterior modificació, del servei de neteja d'edificis i dependències municipals.

4.5.- Devolució de fiança complementaria d'import 186.830.- PTA a l'empresa SELSA, constituïda per revisió de preus 1995, adjudicatària del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals.

4.6.- Devolució de fiança complementaria d'import 463.015.- PTA a l'empresa SELSA, constituïda per revisió de preus 1996 , adjudicatària del contracte de neteja d'edificis i dependències municipals.

4.7.- Devolució de fiança d'import 100.000.- PTA a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA adjudicatària del contracte de rec de l'arbrat durant l'any 1997.

4.8.- Devolució de fiança d'import 303.552.- PTA a l'empresa ACISA, adjudicatària del contracte de regulació semafòrica de la cruïlla entre la Riera de Cirera i l'Av. Frederic Mistral.

4.9.- Devolució de fiança d'import 104.000.- PTA a l'empresa ROBERTO ZUBIRI, SA, adjudicatària del contracte de subministrament de paper continu durant l'any 1998.

4.10.- Devolució de fiança d'import 255.484.- PTA a l'empresa ACISA adjudicatària del contracte de regulació semafòrica acústica per invidents de 35 cruïlles de la ciutat.

4.11.- Devolució de fiances d'imports 319.957.- PTA i 63.957.- PTA a l'empresa COPCISA, adjudicatària del contracte de les obres de reurbanització del c. Palmerola.


5 Precs i preguntes

Mataró, 15 de febrer de 1999

LA SECRETÁRIA