Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municiapl Informativa de Serveis Territorials. 2/11/99

Escoltar

Comissió Municiapl Informativa de Serveis Territorials. 2/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Ordre del dia de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS, que es celebra el Dia 2 de novembre de 1999

ORDRE DEL DIA


1. Acta anterior del dia 2 d·octubre de 1999.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l·Área de Serveis Territorials

4. Decrets de llicències

Obres majors

IMKA 99, SL. RAMON LIMON FERNANDEZ I M. ROSARIO RAMIREZ ORJA NURIA DALMAU PONS I PERE COMAS TORRAS FRANCESC CARBONELL PALLAROLAS INMOSTIL, SA JOSE AVILA GARCIA I MARIA SARRIAS GARCIA VICTOR MARIN I CASANOVAS ANTONIO AMAYA RAMIREZ SERRAN NAVAS, SL. ALFONSO VILLANUEVA VALLEJO CONSTRUCCIONES MARESMA SL I MARTA JORBA VIVES JOSE LAVADO MORENO CONSTRUCCIONES SANCHEZ MORETA, SCP. PROMOCIONES VEUSTER, SL. EMILI RENIU MORA I ENCARNACIÓ GONZALEZ GARCIA NICOLAS SOLA MERCADO CONSTRUCCIONES SARRIA 2000, SA. SANCHEZ VIÑUELAS Y GARCIA, SCP RESIDENCIAL URBEMAR, SA. RESIDENCIA URBEMAR, SA. SANT BRU, SL. MANUEL SALAS FERNANDEZ CAIXA LAIETANA.


Activitats

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA CENTRE NATACIÓ MATARÓ PROMOCIONES MOLINA PLA D·EN BOET I, SL.


5. Línies d·Actuació

Obres

5.1. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Baixada Santa Anna. (C.G. 18.10.99).

5.2. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Plaça Miquel Biada i UA-19 Fase 1ª. (C.G. 18.10.99).

5.3. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Plaça Miquel Biada i UA-19 Fase 2ª. (C.G. 18.10.99).

5.4. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 2B. (C.G. 18.10.99).

5.5. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central Fase 2B, Projecte complementari. (C.G. 18.10.99).

5.6. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres del carrer Lepanto amb carrer Gravina i Avda. Maresme. (C.G. 18.10.99).

5.7. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de millora urbana de l·antiga N-II, reordenació de la cruïlla Rda. Barceló. (C.G. 18.10.99).

5.8. Estimar la proposta de l·empresa Curto SA., respecte la reparació de la Plaça Extremadura. (C.G. 18.10.99).

5.9. Adjudicar a l·empresa "Cruxent SA". les obres de construcció d·un ascensor a l·edifici de la Creu Roja.

5.10. Adjudicar a l·empresa "Bor Señalizaciones y Complementos SL." les obres de senyalització de la rotonda de la N- II amb Rda. Barceló.

5.11. Adjudicar a l·empresa "Proinosa" la construcció d·una tanca a la Plaça Tomas i Valiente.

5.12. Adjudicar a l·empresa Comsa el Projecte modificat de les obres de construcció d·un pas soterrani peatonal 1ª fase.

5.13. Aprovació Plecs econòmics administratius i convocatòria de licitació de les obres de construcció de la setena barra de nínxols del Cementiri Municipal de les Valls.

5.14. Aprovació Plecs econòmics administratius i convocatòria de licitació de les obres de reurbanització de la Plaça Tomas i Valiente .

5.15. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres d·urbanització de la Muralla Sant Llorenç, La Riera i La Rambla. (C.G. 02.11.99).

5.16. Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un pas subterrani peatonal al passeig Marítim, 1ª fase. (C.G. 02.11.99).

5.17. Aprovar inicialment el Projecte d·urbanització del carrer Puigmal i la plaça Canigó, UA-09. (C.G. 02.11.99).


Urbanisme

5.18. Acceptació cessió sòl públic UA 46 carrer Càceres. (decret 06.10.99).

5.19. Aprovació definitiva relació bens i drets expropiació finca de Montserrat Carandell, situada al c. Corregiment, afectada de vial i equipament. (decret 06.10.99 ).

5.20. Aprovació definitiva relació bens i drets expropiació finca de J.M. Bartra, confrontant amb el Parc de Can Boada. (decret 06.10.99).

5.21. Denegació de l· Estudi de detall parcelÙles 45 i 46 del carrer Capellanets. (C.G. 02.11.99).

5.22. Aprovació inicial Projecte d·urbanització UA-55 " Can Gassol

5.23. Aprovació inicial Estudi de detall de la UA-38 " Can Vendrell".

5.24. Donar compte de la sentència del TS que desestima el recurs de cassació interposat pels Srs. Barnussell, contra l·aprovació inicial de la modificació del Pla especial d·equipaments de Can Solaret.

5.25. Aprovació inicial del Projecte d·urbanització de la UA-46, carrer Càceres.


Manteniment

5.26. Rescissió del contracte amb l·empresa Agrotecsa , referent al manteniment de les zones enjardinades de la Via Europa i rodalies de la ciutat de Mataró.

5.27. Contractació del manteniment de les zones enjardinades de la Via Europa i rodalies de la ciutat de Mataró a l·Empresa TALHER durant els mesos de novembre i desembre de 1999 per un import de 2.744.578.- PTA.

5.28. Adjudicació dels treballs d·arranjament d·elements urbans a l·interior de la plaça Catalunya i de paviments de les voreres i aplacats dels murs de la mateixa a l·empresa Elecman per un import de 13.549.000.- PTA.-


6. Propostes al Ple

Obres

6.1. Aprovar l·adequació de preus del Projecte d·equipament municipal al carrer Pasqual Madoz, cantonada amb carrer Sant Ramon.

6.2. Aprovar l·adequació de preus del Projecte de reurbanització de la plaça Santa Maria i carrer Nou.

6.3. Aprovar el projecte d·excavacions arqueològiques a realitzar en la plaça Santa Maria.

6.4. Aprovar inicialment el Projecte de climatització de l·edifici industrial destinat a taller de reparació d·ambulàncies i oficines annexes per a usos generals al polígon industrial Mata-Rocafonda.

6.5. Aprovar inicialment el Projecte d·urbanització dels accessos al pas subterrani del carrer Sant Agustí.

Urbanisme

6.6. Aprovació provisional, segona modificació puntual del Pla Especial d·equipaments Sector C1 Cirera nord.

6.7. Aprovació definitiva Estudi de detall parcelÙla benzinera, Sector C1 Cirera nord.

6.8. Aprovació definitiva Estudi de detall illa V Sector Parc Central.

6.9. Aprovació inicial Modificació Pla general " Can Quirze ".

7. Prec i preguntes


La secretària de la CMI de Serveis Territorials


Elisabeth Massó i Sanabre


Mataró, 27 d·octubre de 1999