Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/4/2001

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/4/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 25 d'abril a les 9 del matí, en la sala de reunions del departament de Via Pública del C/ Jaume Sala núm. 16-18, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 28 de març de 2001 i de l'acta de la sessió extraordinària de data 4 d'abril de 2001
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:
Mobilitat
Ù Pla de pilones
Ù Estadístiques de Mataró-Bus
Ù Procés de debat de la xarxa del transport urbà de viatgers.
Policia Local
Ù Memòria de la Policia Local
Ù Estadístiques del servei de grua
5. Propostes al Ple
Ù Aprovació del " Pla de protecció civil de Mataró".

6. Propostes a la Comissió de Govern.
Ù Aprovació del "Conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró relatiu a la vigilància del parc Montnegre-Corredor per a la temporada estiu 2001".
Ù Donar compte de la sentència del judici de faltes n- 537/00 del jutjat d'instrucció núm. 8 de Mataró.
Ù Donar compte de la sentència del recurs ordinari 193/2000 A del jutjat contenciós-administratiu núm. 9 de Barcelona.

7. Precs i preguntes.

El Secretari de la Comissió

Luís M. Clemente Marín
Mataró, dilluns, 23 / abril / 2001