Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 28/11/2001

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 28/11/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, es convoca la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 28 de novembre, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària de data 31 d'octubre.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets.
4. Línies d'actuació:
Servei de Policia Local
€ Pla d'Educació Viària 2001-2003 de la Policia Local.
Servei de Mobilitat
€ Presentació dels resultats de l'Aranya de Trànsit.
5. Propostes al Ple:
Servei de Mobilitat
€ Aprovació de les tarifes del taxi per l'exercici anyal 2002.
6. Propostes a la Comissió de Govern:
Servei Jurídic-administratiu
€ Donar compte de l'Auto declarant la caducitat del recurs presentat pel bar Tanger contra el tancament cautelar de l'establiment.
€ Donar compte de la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona (PA 247/2001-2) en matèria de trànsit desestimant la demanda presentada pel Sr. Daniel García Martínez.
€ Donar compte de l'Auto de data 12 de novembre en la qual es desestima la sol.licitud de suspensió de la condició horària restrictiva a Panaderias Artesanas del Vallés S.L.
€ Donar compte de la desestimació del recurs presentat per Sagime Assessors SL, en matèria de trànsit pel jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona .
7. Precs i preguntes.
El Secretari de la Comissió


Luís M. Clemente Marín
Mataró, dimecres, 21 / novembre / 2001