Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 30/01/2002

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 30/01/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del President de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública, es convoca la propera sessió ordinària

Dia: dimecres dia 30 de gener

ORDRE DEL DIA:

1) Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de data 19 de desembre de 2001.
2) Despatx oficial.
3) Línies d'actuació:
a). Nova llei 19/2001 de Modificació de la Llei de Seguretat Viària i Mesures Administratives de desenvolupament.
b). Estadístiques del servei de recolzament a la circulació de l'any 2001.
c). Modificació de l'ordenança reguladora de la taxa de la llicencia de talls de carrer.

4) Donar compte a la Comissió de Govern:
a) Aprovació inicial del Projecte de Regulació semafòrica a la cruïlla: Carrer Jordi Joan amb la ctra. de Barcelona a Girona.
b) Sentència 255/2001 per la qual es desestima la demanda contencios-administrativa de l'empresa IDONI SCCL per dues sancions en matèria de trànsit.
c) Sentència 109/2001 per la qual es desestima la demanda del Sr. José Luís Pajuelo Luque per una sanció en matèria de trànsit.
5) Precs i preguntes.

Així mateix, finalitzada la sessió de la comissió ordinària i transcorregut un termini de 15 minuts, us convoco a la sessió extraordinària en el mateix lloc de reunió i amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

Únic.- Debat de les esmenes presentades pels Grups Municipals, d'acord amb l'article 70.2 del ROAS, al projecte de Reglament de la Policia Local.

El Secretari de la CMIVP
Luís Miguel Clemente Marín

8 de desembre de 2001