Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 8/3/2000

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 8/3/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 8 de març, a les 9 h del matí, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:
Incorporació del cap del Departament de Via Pública
Policia Local:
a) Criteris d'actuació de la grua municipal
b) Resum grua semestral i anyal 1999.
c) Informació sobre la signatura definitiva del conveni de col.laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de Mataró.
Mobilitat
a) Xarxa bàsica de mobilitat

5. Propostes al Ple
Mobilitat
a) Revisió dels preus públics de l'aparcament de la plaça de les Tereses.
b) Aprovació del conveni de col.laboració entre el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de control d'emissions de fums.

6. Propostes a la Comissió de Govern
a) Donar-se per assabentada de la sentència 24/2000 del jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona pel qual s'estima el recurs interposat per Sebastián Martínez Trincheria contra la sanció de trànsit expedient 3002384.
b) Donar-se per assabentada de la sentència del jutjat de lo Penal d'Arenys de Mar per la que es condemna a Raúl Zoilo Quirós a indemnizar a l'Ajuntament de Mataró en 7.200 PTA i a abonar una multa de 50.000 per danys a un ordinador.
c) Donar-se per assabentada del auto del auto del jutjat d'instrucció 3 de Mataró pel qual s'ordena l'arxiu de les diligències prèvies 11/97 per presumpta responsabilitat de l'Ajuntament de Mataró.

5. Precs i preguntes.


El Secretari de la Comissió


Luís M. Clemente Marín

Mataró, 3 de març de 2000